Anne Windfeld Pedersen

Autoriseret psykolog

cand.psych.aut.

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2008 og autoriseret som psykolog i 2011.

Inden jeg påbegyndte uddannelsen som psykolog, læste jeg til lærer et år, fordi jeg altid har vidst, at jeg skulle have et arbejde, hvor jeg kunne gøre en forskel for børn, unge og deres familier.

Jeg har efterhånden en del års erfaring som psykolog, hvoraf størstedelen af årene har været i en stilling som PPR-psykolog i Vesthimmerlands kommune. Det var her jeg startede som psykolog, allerede inden jeg var helt færdig på universitetet, og her jeg for en del år siden søgte tilbage igen.

Igennem arbejdet i PPR har jeg stiftet bekendtskab med en lang række af forskelligartede og ofte meget brede problemstillinger.

Udover min erfaring som PPR-psykolog har jeg også arbejdet i børnepsykiatrien i Århus, hvor jeg i perioden fra 2009-2011 var tilknyttet et afsnit, der primært varetog udredning og behandling af børn og unge i skolealderen med neuropsykiatriske tilstande (herunder ADHD og Tourette syndrom).

Jeg elsker at være en del af et større, tværfagligt fællesskab, hvor vi sammen arbejder på, at finde den allerbedste løsning for det enkelte barn og dettes familie.