Hejmdal - Babak Mataee

Babak Mataee

Specialpsykolog

Som psykolog gør jeg en dyd ud af at møde mine klienter, der hvor de er. Jeg er optaget af at fremme det gode og tillidsfulde samarbejde og arbejder generelt helhedsorienteret. Det er vigtigt for mig at anvende virksomme og fagligt velfunderede metoder, der er afstemt til den pågældende klient og situation.

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet, hvorefter jeg har opnået min autorisation og har videreuddannet mig som specialpsykolog på børn- og ungeområdet. Jeg har erfaring fra privat praksis, rehabiliterings- og beskæftigelsesområdet, asylcentre, PPR samt psykiatrien og har arbejdet med udredning, behandling og rådgivning af de fleste klientgrupper, både ambulant og på døgnafsnit. 

Behandlingsmæssigt er jeg trænet indenfor KAT (kognitiv adfærdsterapi), MBCT/MBSR (mindfulnessbaseret kognitiv terapi og stressreduktion), ACT (acceptance & commitment therapy), EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) samt hypnoterapi. Herudover er jeg trænet i manualiserede angstbehandlingsprogrammer som Cool Kids og Chilled, ticsbehandling ud fra Niks til Tics samt certificeret inden for alle aldersgrupper af Diamantforløbet, der er et vredeshåndteringsprogram.

Jeg er desuden beskikket som censor af undervisningsministeriet, og varetager censoropgaver indenfor psykologi på alle landets universiteter. 

Til dagligt sidder jeg i Hejmdals klinik i Århus, hvor jeg varetager konferenceledelse, behandlingsopgaver, VISO-opgaver, undervisningsopgaver samt både mono- og tværfaglige supervisionsopgaver.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening samt Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge.