Bettina Fage-Larsen

Lægefaglig Direktør

Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Virksomhedsansvarlig læge på Hejmdal

Jeg er uddannet læge ved Syddansk Universitet Odense i 2008 samt speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i 2015. Endvidere er jeg uddannet kommunikationsunderviser ved Lægeforeningen.

Jeg har arbejdet ambulant med udredning og behandling af ADHD, autisme og spiseforstyrrelser. Siden 2016 har jeg arbejdet i et døgnafsnit med udredning og behandling af alvorlige psykiske lidelse som skizofreni, bipolar lidelse, depression og spiseforstyrrelser.

Jeg er phd studerende ved Syddansk Universitet Odense på halv tid. I mit projekt undersøger jeg konsekvenserne af at børn via kosten udsættes for sprøjtemidler i fostertilværelsen, og om dette øger risikoen for symptomer på ADHD og/eller autisme. I mit projekt samarbejder jeg med en amerikansk professor fra Columbia University, New York.

Jeg ser det som et privilegium at samarbejde med børn, unge og deres familier og jeg værdsætter højt det tværfaglige kollegiale samarbejde. Jeg har særligt fokus den gode samtale og betydningen heraf for udbytterige forløb for børnene, de unge og deres familier. Alt sammen med formålet at sikre tidlig opsporing, indsats, mental sundhed og trivsel.