Hejmdal - Cecilie Larsine Houmann

Cecilie Larsine Houmann

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2019.

Jeg har tidligere arbejdet i psykiatrisk regi i Team for Spiseforstyrrelser med udredning og differentialdiagnostiske vurderinger samt terapeutisk behandling af voksne patienter.

Gennem mit arbejde med voksne patienter blev jeg optaget af betydningen af at arbejde med tidligere stadier af psykisk lidelse og mistrivsel hos børn og unge. På den baggrund søgte jeg ind i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Her fik jeg som PPR-psykolog mulighed for at arbejde mere forebyggende, konsultativt og helhedsorienteret med de voksne omkring børnene, der udviste tegn på mistrivsel. Jeg beskæftigede mig imidlertid også med blandt andet testning af børn og unge samt samtaleterapeutisk behandling af og psykoedukation til børn, unge og familier.

Jeg anser individet for at være ekspert i eget liv, og det er derfor vigtigt for mig at have en nysgerrig, anerkendende og lyttende tilgang til de mennesker, jeg møder i mit arbejde. Jeg arbejder for at gøre en forskel for de børn, unge og voksne, jeg møder i hverdagen. Dette kan være gennem terapeutiske indsigter eller via udredning, hvor der opnås en forståelse af en samling af symptomer.

På kandidatdelen af min uddannelse har jeg beskæftiget mig indgående med psykoterapeutisk teori og metode inden for den psykodynamiske retning. Jeg har imidlertid også erfaring inden for særligt kognitiv adfærdsterapi og meta-kognitiv terapi. Jeg tilpasser metoden til patientens udfordringer.