Hejmdal - Christoffer Haugaard

Christoffer Haugaard

Psykolog

Jeg er autoriseret psykolog, uddannet fra Aalborg Universitet i 2007.

Jeg har arbejdet inden for den ambulante voksenpsykiatri på psykoseområdet igennem 14 år, hvor jeg helt overvejende har arbejdet med psykoterapi. Det har især drejet sig om psykose, stemmehøring, traumer, selvskade og forskellige angstproblematikker, identitetskriser og livskriser, men jeg har også arbejdet med OCD-behandling og udvikling af gruppeforløb.

Jeg har uddannelse i kognitiv adfærdsterapi, men tager overvejende afsæt i narrativ terapi som min grundlæggende referenceramme.

Igennem flere år har jeg i samarbejde med David Epston lavet samarbejdende etnografisk forskning sammen med mennesker, der er i stand til at høre stemmer. Dette førte til en række artikler på både dansk og engelsk, som er ment som inspiration for mennesker, der har et vanskeligt forhold til deres stemmer, eller hvis stemmer er direkte farlige. Dertil har jeg lavet et par lignende projekter vedrørende følgerne af svære traumer og identitetskrise.

På Hejmdal laver jeg psykoterapeutisk behandling. Jeg er særligt optaget af den mening, der som regel er forbundet med et problem, og hvordan man på kreative måder kan bruge viden og erfaringer fra sit liv  til at skabe større handlerum og retning i tilværelsen.