Hejmdal - Emma Have Jensen

Emma Have Jensen

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg universitet, hvor jeg særligt har været optaget af belastningsreaktioner, angstlidelser og rehabiliteringspsykologi. Mit fokus i rehabilitering har særligt været med senhjerneskade, længerevarende hjernerystelser og belastningsreaktioner.

Under mit studie flyttede jeg til Aarhus og startede som frivillig hos hhv. Joan-Søstrene og TUBA Aarhus, hvorfra jeg har erfaring emner som svære opvækstvilkår, barndomstraumer, at være barn af alkoholiker/misbruger, vold og overgreb mm..

Efter endt studie fik jeg job hos et kommunalt tilbud, hvor jeg varetog udredninger, individuelle støttende samtaler og gruppeforløb. Det var indenfor det neuropsykologiske og rehabiliteringspsykologiske felt, hvor målgruppen primært var unge og voksne, samt deres pårørende.

Til daglig sidder jeg i klinikken i Aarhus, hvor jeg varetager indledende samtaler, udredning, psykoedukation og opmærksomhedstestning af voksne med forskellige psykiske lidelser. Jeg har desuden psykoterapeutiske forløb med voksne, hvor jeg arbejder ud fra tilgangen ACT og kognitiv adfærdsterapi, men det er plads til tilpasning efter, hvad mine patienter ønsker.