Hejmdal - Emma Helene Kornblit

Emma Helene Kornblit

Sygeplejerske

Jeg blev uddannet sygeplejerske fra Professionshøjskolen Absalon i Roskilde i sommeren 2018. Under uddannelse har jeg erfaring fra både akut psykiatrisk afsnit, voksent intensivt afsnit og et ungdomspsykiatrisk afsnit for spiseforstyrrelser.

Jeg har siden endt uddannelse arbejdet inden for psykiatrien både med børn, unge og voksne. Først arbejdede jeg på en psykiatrisk akutmodtagelse for voksne, hvor jeg mødte patienterne i den akutte fase. Hertil var knyttet et åbent og et intensivt afsnit, hvor jeg ligeledes har erfaringer fra. Under min tid i psykiatrisk akutmodtagelse blev jeg oplært i elektrochok-behandlinger. Jeg har også været på miniuddannelse i triagering.

Efterfølgende har jeg arbejdet på et åbent ungdomspsykiatrisk afsnit i Glostrup. Derfra har jeg stor erfaring inden for miljøterapi, samtaler med patient og pårørende og diagnosticering af unge i samarbejde med læger, psykologer og pædagoger. Her var der ligeledes et tæt samarbejde med de unges familier.

Jeg har i de sidste par måneder af min ansættelse på Glostrup arbejdet som natsygeplejerske og har derfor bred viden inden for søvnhygiejne og forskellige metoder til at hjælpe den unge med at få sin søvn.

I mit arbejde som sygeplejerske lægger jeg stor vægt på at møde patienten med empati og møde dem i den svære situation de står i. Jeg sætter en ære i at være en god relation for både de unge og deres forældre og kunne skabe et rum, hvor de føler sig trygge, hørte og respekterede.

Jeg er forstående og vil kunne arbejde sammen med de unge og familierne for at finde ud af, hvad der bedst fungerer for dem, i den situation de står i.