Hejmdal - Hema Schmidt

Hema Schmidt

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet (2016) og er sidenhen tilegnet mig autorisation fra Psykolognævnet.

Jeg har siden afslutning på min uddannelse arbejdet med forskellige psykologisk problemstillinger. Jeg har indledningsvist arbejdet med erhvervet hjerneskade, med en neuropsykologisk tilgang. Her har jeg arbejdet både med voksne og børn.  Jeg har fået stor viden og udviklet kompetencer inden for medfødt og erhvervet hjerneskade samt komorbide psykiatriske tilstande. Tidligere har jeg arbejdet i PPR inden for specialområdet, forsket i autisme og er medforfatter til en række videnskabelige artikler inden for misbrugsbehandling.

I mit daglige virke på Hejmdal Privathospital anvender jeg mine kompetencer inden for:

  • Psykiatrisk udredning og differentialdiagnostisk
  • Medfødt og erhvervet hjerneskade
  • Forløb med børn og unge med udviklingsforstyrrelser (Autisme, ADHD, Indlæringsvanskeligheder)
  • Tidligere kræftramte ((specifikt tumor i hjernen, strålebehandling, kemo-forløb)
  • Samtaler og rådgivning af forældre og det øvrige sociale netværk
  • Neuropsykologisk undersøgelse
  • Terapeutiske samtaleforløb med fokus på mestringsstrategier

Jeg har øget fokus på individuel motivation, inkludering af det sociale netværk og grundlægge at hjælpe individet, til at finde deres egne stemmer i livet. Jeg vægter en problemløsende og validerende tilgang, der tilpasses individets behov og mener, at en dialogbaseret indledende vurdering giver et godt grundlag for et vellykket udrednings- og behandlingsforløb. Derfor er tålmodighed samt en lyttende og empatisk tilgang til individets problemstillinger, kendetegnende for min faglige indsats. Jeg anvender hovedsagligt metoder inden for den kognitivadfærdsterapeutiske tradition. Derudover tager jeg udgangspunkt i systemiske terapi i arbejdet med børn, unge og deres familier.

På Hejmdal arbejder jeg med:

  • Udredning og behandling af børn og unge
  • Psykoedukationsforløb for børn, unge og forældre