Hejmdal - Irene Tribler

Irene Tribler

Sygeplejerske

Jeg er uddannet som sygeplejerske (spl) fra Aalborg Sygeplejeskole i 1995. Jeg har en efteruddannelse (1-årig) i Kognitiv terapi samt en diplomuddannelse i ledelse.

Jeg har siden min færdiguddannelse været ansat i Psykiatrien i Region Nordjylland, hvor jeg også har fejret 25 års jubilæum. Mine erfaringer fra Psykiatrien spænder vidt, og alle steder har medvirket til, at jeg er den fagperson jeg er i dag.

Jeg har været ansat som basisispl i Voksenpsykiatrien, hvor jeg arbejdede med almen psykiatri i et åbent modtage afsnit. Jeg har også været ansat som basisspl og leder i et børnepsykiatrisk dagafsnit og som leder i et voksenpsykiatrisk afsnit for unge med psykoser.

De seneste fem år har jeg været ansat som ambulatoriespl i ADHD ambulatoriet i Regionen. Jeg har endvidere i 1 år haft et sideløbende job i privat regi - også i forhold til udredning og behandling af både børn/unge og voksne med særligt ADHD.

Jeg har været udpeget til Nationale projekter indenfor ADHD området, og har på den måde også fået viden omkring, hvorledes særligt ADHD udredes og behandles nationalt.

Jeg har særlige kompetencer indenfor disse områder:

  • Behandling af børn og unge med ADHD og komorbide lidelser, også i form af misbrug og psykoser
  • Forældrepsykoedukation indenfor ADHD og autisme (mere begrænset)
Jeg trives med situationer, hvor der skal arbejdes lidt mere for at finde en løsning, og jeg værdsætter at tilbyde en udredning og behandling af høj faglig kvalitet. Jeg bruger mit tværfaglige netværk i forhold til at få det mest repræsentative billede frem af en borger/patient, og jeg bruger gerne mig selv, min kommunikation og humor i mødet med mine borgere/patienter.