Hejmdal - Iris Dam

Iris Dam

Klinikchef, cand.psych. aut.

Specialist i neuropsykologi og psykopatologi

Som klinikchef er jeg ansvarlig for den daglige drift, de faglige ydelser og den faglige udvikling i Aarhus.

Min uddannelsesmæssige baggrund er at jeg er cand. psych. fra Aarhus Universitet i 2001. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet, og har videreuddannelser som specialist i neuropsykologi og i psykopatologi på voksenområdet. Ligeledes har jeg efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi.

Mit faglige felt spænder over såvel normalmenneskelige tilstande, som vanskeligheder og lidelser, der har at gøre med skader på hjernen og med psykiske sygdomme.

Jeg har tidligere beskæftiget mig med børneområdet, om end mit arbejdsliv primært har været rettet mod udredning og behandling af voksne, via ansættelser inden for det neurologiske og rehabiliteringspsykologiske område, og inden for retspsykiatrien.

Som særlige interesse- og kompetenceområder har jeg udredning af komplekse tilstande, hvor der fx kan være både hjerneskade, psykisk sygdom og misbrug til stede hos en person. Ligeledes udredning af såkaldt funktionelle lidelser, personlighedsforstyrrelser, risikovurderinger og symptom/præstationsvaliditet.

Jeg har endvidere bred erfaring med undervisning og supervision i forskellige fora, og jeg sætter en ære i at være fagligt velfunderet og levere vurderinger, udredning og behandling, der er i overensstemmelse med anerkendt, videnskabelig evidens.