Hejmdal - Jannecke Lenda Buhl Salkowsky Nyborg   

Jannecke Lenda Buhl Salkowsky Nyborg   

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2020, hvor jeg fokuserede meget på klinisk psykologi og psykopatologi i voksne. Ved siden af studiet var jeg i 4 år frivillig ved Gallo Kriserådgivning, hvor jeg lavede terapi og socialt arbejde med socialt udsatte borgere.

Efter endt uddannelse har jeg beskæftiget mig med behandling af voksne med alkohol- og stofmisbrugsproblematikker og deres pårørende. Jeg har her haft et dobbeltrettet fokus på både misbruget og de psykiske og sociale problemstillinger, der kan gå forud for eller resultere af et misbrug. Jeg igennem arbejdet tilegnet mig en bred viden om misbrugseffekter på individ og familie, følger af at vokse op i en familie med misbrug, psykiske problemstillinger, samt hvordan man kan komme ud på den anden side. Jeg har samtidigt beskæftiget mig med større psykologiske udredninger.

Jeg sidder til dagligt som voksenpsykolog i klinikken i Aarhus. Her varetager jeg testning i forbindelse med udredninger af bl.a. depression, angst, OCD og ADHD. Herudover laver jeg psykoterapi, hvor jeg trækker på principper fra kognitiv adfærdsterapi og ACT, men vægter meget at tilpasse terapien til dine mål og præferencer for et godt samarbejde.