Hejmdal - Jette Lis Halmsted Olsen

Jette Lis Halmsted Olsen

Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelse: Udover uddannelsen som børne- og ungdomspsykiater har jeg en uddannelse i strukturel familieterapi og er ved at specialisere mig i kognitiv adfærdsterapi med børn og unge.

Faglig baggrund: Uddannet på BUC Bispebjerg og BUC Hillerød

Speciallæge siden 2005.

Har arbejdet i voksenpsykiatrien og i pædiatrien.

Jeg har arbejdet i hospitalsvæsenet siden 1990 afbrudt af 4 år på daværende Skolepsykiatrisk Center under Københavns kommune, der dækkede almindelig folkeskole og ydede konsulentbistand til specialskoler for børn med opmærksomhedsforstyrrelser og tilstande indenfor autismespektret, hvoraf jeg ydede konsulentbistand på sidstnævnte.

Erfaringer: Mangeårig erfaring i ambulant regi i udredning og behandling af børn og unge med ADHD, autisme, OCD, angstproblematikker og belastningsreaktioner.

Mangeårig erfaring med familieterapi og kognitiv adfærdsterapi med børn.

Jeg lægger vægt på solide faglige kompetencer, professionalisme og respektfuldt samarbejde med børnene og deres familier.