Hejmdal - Katrine Werge Kassner

Katrine Werge Kassner

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2016, hvor jeg dimitterede fra retningen Klinisk Psykolog med praktik på Universitetsklinikken for Voksne. Jeg er autoriseret gennem Psykolognævnet i 2020.

Efter endt uddannelse har jeg beskæftiget mig primært med børn, unge og familier dels i et familiecenter i kommunalt regi med terapeutisk behandling af familiære problemstillinger samt terapi til unge op til 18 år. Efterfølgende har jeg arbejdet 3,5 år i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor jeg har været tilknyttet en større kommunal folkeskole, dagtilbud samt et specialtilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Fra PPR har jeg erfaring med kognitive undersøgelser, andre psykologiske tests af børn og unge samt observationer af børn i deres nærmiljø. Herfra har jeg ligeledes stor erfaring med rådgivning og vejledning til forældre og fagprofessionelle omkring børn med trivselsmæssige og psykologiske eller psykiatriske problemstillinger, såsom ADHD, autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD, depression osv.

Til daglig er jeg at finde i klinikken i Aarhus, hvor jeg varetager primært udredning af børn og unge. Jeg yder også samtaleterapeutisk behandling, hvor jeg arbejder ud fra den kognitive og metakognitive tilgang.