Hejmdal - Kirsa Demant

Kirsa Demant

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra hhv. Goldsmiths College, University of London i 2007 og Københavns Universitet i 2010. Derudover har jeg en ph.d. fra Københavns Universitet / Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, i 2014, og jeg blev autoriseret ved Psykolognævnet i 2015. Jeg forventer at færdiggøre min specialistuddannelse inden for klinisk børneneuropsykologi i 2023.

Jeg har primært arbejdet i psykiatrien, men har også været i privat praksis og på Center for Hjerneskade. I mit arbejde har jeg opnået særlig viden og erfaring med børn og unge med forskellige komplekse, psykiatriske, psykosociale og udviklingsmæssige problemstillinger. Herunder har jeg beskæftiget mig med autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, kognitive vanskeligheder, hjernerystelser, omsorgssvigt, anbragte børn, personlighedsforstyrrelser, angst, OCD, depression, belastningsreaktioner, psykotiske lidelser, overgreb, PTSD, kønsidentitet m.v. Som tidligere VISO-specialist har jeg endvidere rådgivet forældre og fagpersoner om mange af de ovenstående problemstillinger.

Jeg er særligt optaget af at foretage grundige udredninger og vurderinger af barnet/den unge med henblik på at få beskrevet deres individuelle profil så retvisende og meningsfuld som muligt. En grundig vurdering danner grundlag for en bedre selvforståelse og præcisering af behandlingsbehov.

På Hejmdal er jeg tilknyttet både den ambulante klinik samt Dagafsnittet. Mine primære arbejdsopgaver består i at foretage psykiatriske udredninger af børn og unge i samarbejde med børne- og ungeteamet og Dagafsnittet på Hejmdal.