Hejmdal - Louise Hjulskov Ganshorn

Louise Hjulskov Ganshorn

Specialsygeplejerske i psykiatri

Jeg er uddannet sygeplejerske fra sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring i 2013. Jeg har de sidste seks år arbejdet inden for voksenpsykiatrien i Regions Nordjylland, på en lukket afdeling, hvor jeg har beskæftiget mig med voksne og unge over 18 år. Jeg har derfor også en bred erfaring inden for forskellige områder og diagnoser.

Jeg blev i år 2021 uddannet specialsygeplejeske i psykiatri og har i den forbindelse haft en specialfunktion som udviklingssygeplejerske. Her har jeg har haft stort fokus på, hvordan vi kan nedbringe anvendelsen af tvang, hvordan vi kan øge den personcentrerede behandling og samtidig styrke samarbejdet - både mellem patient og behandler men også på tværs af de forskellige sektorer. Jeg har også været med i forskellige projekter omkring samskabelse, hvor patienter er med til at udvikle arbejdsgange og redskaber i psykiatrien. Derudover har jeg også en uddannelse indenfor dobbeltdiagnose, som jeg bruger i samtalerne omkring rusmidler.

I mit arbejde som sygeplejerske ligger jeg stor vægt på at få opbygget en god relation, da jeg tror på at det skaber den nødvendige tillid og tryghed for, at vi sammen kan finde ud af, hvad der er behov for, og hvad fungerer bedst for den enkelte borger/patient og deres familie.