Hejmdal - Maiken Bruhn Erouart

Maiken Bruhn Erouart

Sygeplejerske

Jeg er uddannet sygeplejerske fra sygeplejerskeuddannelsen i Viborg i 2010. Jeg blev uddannet Specialsygeplejeske i psykiatri i 2016. Jeg har desuden efteruddannelsen ”Mentaliseringsbaseret uddannelse for ambulante sygeplejersker” samt andre relevante uddannelser inden for det psykiatriske felt.

Jeg har siden jeg blev færdiguddannet sygeplejerske været ansat i psykiatrien i Region Nordjylland. Jeg har herigennem 12 års erfaring fra voksenområdet, hvor jeg både har arbejdet på sengeafsnit og i ambulatorium, primært med voksne og unge over 18 år med psykoselidelser.

I min tid i Regionspsykiatrien har jeg arbejdet med fokus på psykoedukation, medicinsk behandling, motiverende samtaler i forbindelse med misbrug og/eller andre livsstilsmæssige udfordringer, samt samarbejde med det eksterne professionelle netværk med fokus på at stabilisere den psykiatriske indsats og sociale forhold omkring patienten. Der har desuden gennemgående altid været et stort fokus på samarbejdet med de pårørende i de stillinger, jeg har haft.

I mit arbejde som sygeplejerske vægter jeg relationen til patienten og de pårørende højt, da en tryg relation er grundlaget for et godt samarbejde i forløbet. Jeg bruger gerne mig selv, min kommunikation og humor i mødet med mine patienter. Jeg værdsætter det faglige samarbejde med mine kollegaer, hvorigennem jeg med mit arbejde kan bidrage til udredning og behandling af høj faglig kvalitet.