Hejmdal - Malene Hvidberg Nielsen

Malene Hvidberg Nielsen

Psykolog

Som psykolog på Hejmdal privathospital i Århus arbejder jeg primært med udredning og behandling ift. voksne men har også forløb med børn og unge.

Min uddannelsesmæssige baggrund er, at jeg er cand. psych. fra Aarhus Universitet i 2004 og er autoriseret af Psykolognævnet i 2008.

Jeg har erfaring fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Specialområde Autisme, Specialområde Børn – og Unge og som privatpraktiserende psykolog.

Jeg har derfor stor erfaring med børn, unge og voksne med Autismespektrumforstyrrelser, ADHD, belastningsreaktioner, depression og angst. Herudover har jeg også stor erfaring med undervisning, vejledning/rådgivning, supervision og VISO-opgaver.

Jeg er meget motiveret for at være fagligt velfunderet og for at undersøge og finde frem til, hvorfor de mennesker, som jeg møder er i mistrivsel, da min erfaring er, at når vi sammen finder ud af det, så giver det nye muligheder og på sigt en bedre trivsel.