Hejmdal - Miriam

Miriam Lindholm Pedersen

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i januar 2017, og er sidenhen autoriseret gennem Psykolognævnet i 2020.
Efter endt uddannelse har jeg arbejdet i 5 år som PPR-psykolog, hvor jeg rådgivet og vejledt forældre, lærere og pædagogisk personale.
Jeg har lavet pædagogiske psykologiske vurderinger, heriblandt kognitive undersøgelser og andre psykologiske test af børn og unge, samt udarbejdet og formidlet pædagogiske anbefalinger for børn og unge i alderen 1-17 år.
Som PPR-psykolog var jeg tilknyttet et par skoler, flere dagtilbud samt en specialtilbud for børn med udfordrede opvækstvilkår og forskellige diagnoser, heriblandt, mental retardering og autisme. I en periode varetog jeg ligeledes kommunens ungerådgivning, hvor jeg havde støttende samtaler med børn og unge i alderen 12-25 år. Gennem mit arbejde som PPR-psykolog havde jeg desuden flere supervisionsopgaver, og superviserede blandt andet nye psykologer, pædagogisk personale, specialtilbud samt kommunens sundhedspleje.

Jeg arbejder til dagligt i klinikken i Aarhus, hvor jeg primært varetager udredning af børn og unge. Efter endt udredning varetager jeg desuden forskellige behandlingsopgaver og psykoedukation til familien. Jeg holder meget af at tilbringe tid med børnene og de unge, og ud fra en grundig udredning, hjælpe med at skabe gode forudsætninger for deres hverdag med de udfordringer de har.