Niels Fuglsang Sørensen

Psykolog
Jeg hedder Niels og er psykolog hos Hejmdals afdeling i Aalborg. 
På klinikken arbejder jeg bl.a. med udredning og behandling af børn og unge (herunder bl.a. ADHD/ADD og autismespektrumforstyrrelser) samt varetager psykoedukationsforløb for børn, unge og deres forældre.
Du og/eller dine forældre kan møde mig, hvis I skal ind til journaloptag, indledende samtaler, psykopatologiske vurderinger, psykologiske undersøgelser/testning, psykoedukation (undervisning) og psykoterapeutiske forløb. 

Jeg har tidligere arbejdet på et kombineret taleinstitut og hjerneskadecenter samt varetaget udrednings- og rådgivningsforløb for VISO (Socialstyrelsen), hvorfor jeg udover en bred psykiatrisk viden også har bred erfaring og viden om medfødte- og erhvervede hjerneskade, tale/sprog-området samt selektiv mutisme.
Jeg har desuden været med til at udarbejde Socialstyrelsens videnspublikationer omkring selektiv mutisme, indgået i VISOs netværk vedrørende målgruppen, samt samarbejdet om udviklingen af et redskab til afdækningen af omfanget og karakteren af den selektiv brug af sproget.

Jeg har en bred erfaring mht. psykologiske undersøgelse og er vant til at rådgive og agere sparringspartner i et tæt samarbejde med personale fra børnehaver og skoler, forældre og ikke mindste børn og unge med meget forskelligartede udfordringer i hverdagen. 
 
Når du/I besøger mig på Hejmdal, vil jeg gøre hvad jeg kan for at møde jer i øjenhøjde og med en nysgerrighed ift. det, der fylder for lige netop dig/jer.