Oliver de Neergaard Rosendal

Studentermedhjælper

Psykologistuderende

Jeg er psykologistuderende ved Syddansk Universitet, hvor jeg går på første år af kandidaten.

Mit interesseområde spænder bredt fra udviklings- og pædagogisk teori til klinisk psykologi, hvilket jeg finder til stor gavn i arbejdet på Hejmdal Privathospital.

Mit arbejde består hovedsageligt i at skabe overblik over de test, der anvendes i udredningen af den enkelte patient. Dette giver behandlerne en samlet indsigt i patientens tilstand og behov, hvorfra den rette behandling kan tilrettelægges. Desuden består mit arbejde også i at varetage ad-hoc opgaver af mere administrativ art i den daglige drift.

I vil kunne møde mig på hospitalet i Odense en til to gange om ugen.