Hejmdal - Pernille Juul Darling

Pernille Juul Darling

Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Min faglige baggrund er, at jeg er uddannet læge i 2006 og jeg er nu speciallæge i børne –og ungdomspsykiatri.

Jeg har siden jeg startede i psykiatrien i 2009 brugt en del tid på forskning, og har en PhD-grad. Denne har været med fokus på ADHD og hvad forældre betyder i behandlingen. Min erfaring fra forskningen indtil videre har været, at forældre kan være en overset ressource og at de oftest er glade for at blive inddraget mere aktivt. Det har været en stor hjælp i mine projekter og i det kliniske arbejde. Jeg synes området er meget interessant og jeg kommer til fortsat at bruge tid på forskning indenfor dette.

Jeg er certificeret til at kode tilknytningsinterviewet ”Child Attachment Interview”, der kan bruges både i kliniske vurderinger samt til forskning.

Min kliniske erfaring er både fra døgnafsnit og ambulant regi. Jeg har arbejdet både med børn og unge, og har været glad for begge dele.

I det daglige sætter jeg stor pris på det tværfaglige samarbejde vi har i psykiatrien, fordi problemstillingerne her ofte er meget komplekse.

Jeg kommer i mit arbejde til at lægge vægt på samarbejde med familien som helhed, når vi skal finde årsager og løsninger.

Jeg er desuden glad for at formidle viden om børne –og ungdomspsykiatri og holder gerne foredrag ligesom jeg udover mine videnskabelige artikler har skrevet indlæg for videnskab.dk