Hejmdal - Sallie Gundtoft Thomsen

Sallie Gundtoft Thomsen

Psykolog, cand.psych.

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2016, og er nu på vej imod min autorisation.

Under min uddannelse var jeg i praktik i den ambulante voksenpsykiatri. Herfra har jeg primært erfaring med udredning og kognitiv testning af patienter med ADHD, lav IQ og depression. Jeg varetog desuden psykoedukative forløb til patienter med ADHD og deres pårørende. Under og efter min uddannelse har jeg haft flere frivillige studiejobs, bl.a. som frivillig terapeut i 6 år hos Gallo Kriserådgivnings værested for socialt og psykisk udsatte borgere.

Efter endt uddannelse har jeg beskæftiget mig primært med unge (18+) og voksne med kroniske smerter, stress, belastningsreaktion og følgende kognitive vanskeligheder, depression og angst. Jeg har arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet i 3 år med varetagelse af psykologisk screening, terapi, undervisning i smerte- og stresshåndtering. Jeg har desuden udfærdiget statusrapporter med vurderinger og anbefalinger ift sygemeldte borgeres mulige aktivering i praktik.

Til daglig er jeg nu i klinikken i Aarhus, hvor jeg varetager vurderende og indledende samtaler, udredning og opmærksomhedstestning af voksne med forskellige psykiske lidelser. Jeg yder også psykoterapeutisk behandling til voksne, hvor jeg arbejder ud fra tilgangen ACT, eller den kognitive og metakognitive tilgang, afhængig af patientens behov og ønsker.

Jeg har gennem mit arbejde opnået stor forståelse for, hvor vigtigt det er at tilpasse den psykologiske indsats til det enkelte individ. Jeg søger derfor at afstemme forventninger med dig og afklare dit mål med terapien, så vi har det bedste udgangspunkt for sammen at arbejde hen imod størst mulig trivsel og livskvalitet for dig.