Hejmdal - Sallie Gundtoft Thomsen

Sallie Gundtoft Thomsen

Psykolog, cand.psych.

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2016, og afventer nu godkendelse af min autorisation.

Under min uddannelse var jeg i praktik i voksenpsykiatrien. Herfra har jeg erfaring med udredning af patienter med ADHD, lav begavelse og depression samt psykoedukative forløb til patienter med ADHD.
Jeg har gennem 6 år haft studiejob hos Gallo Kriserådgivningsom som frivillig terapeut for socialt og psykisk udsatte borgere

Efter endt uddannelse fik jeg job inden for beskæftigelsesområdet, hvor jeg arbejdede med borgere med kroniske smerter, stress, depression og angst. Jeg har herfra erfaring med screening af symptomer på psykopatologi og vurdering af skånebehov, terapi til individer og par samt gruppeforløb.

Til daglig er jeg voksenpsykolog i klinikken i Aarhus, hvor jeg varetager vurderende og indledende samtaler, opmærksomhedstestning og udredning af forskellige psykiske lidelser – jeg har herigennem særligt erfaring med ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelse, depression, PTSD, angsttilstande og OCD. Jeg giver også psykoedukation og psykoterapi til voksne, hvor jeg arbejder ud fra tilgangen ACT eller den kognitive tilgang afhængig af patientens behov og ønsker. Desuden kan jeg tilbyde parterapi til par, hvor den ene eller begge har fået stillet en diagnose.

Jeg har gennem mit arbejde opnået stor forståelse for, hvor vigtigt det er at tilpasse den psykologiske indsats til det enkelte individ. Jeg søger derfor at afstemme forventninger med dig og afklare dit mål med terapien, så vi har det bedste udgangspunkt for sammen at arbejde hen imod øget trivsel og livskvalitet for dig.