Hejmdal - Sarah Rosenthal Ødegaard

Sarah Rosenthal Ødegaard

Sygeplejerske

Jeg hedder Sarah og er uddannet sygeplejerske fra Professionshøjskolen Metropol i 2016.

Jeg har siden da arbejdet først to år i somatisk regi på almen medicinsk afdeling samt onkologisk afdeling, hvor jeg foruden den medicinske sygepleje også har beskæftiget mig med den sorg og krise, der kan opstå hos den kritisk syge patient og dennes pårørende.

Herefter har jeg arbejdet fire år i psykiatrisk akutmodtagelse samt på psykiatrisk intensiv afsnit for voksne over 18 år. Her har jeg stiftet bekendtskab med et bredt udsnit af patienter med akutte psykiske tilstande.

Jeg er efterfølgende uddannet som ECT-behandler (elektrochok-terapi), samt uddannet som klinisk vejleder for sygeplejerskestuderende (Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse i København). Siden da har jeg primært beskæftiget mig med undervisning og oplæring af studerende i psykiatrisk akutmodtagelse, samt formidling af viden om psykiske lidelser, relevante behandlingsmetoder mm.

I 2022 startede jeg på Hejmdal Privathospital, hvor du vil møde mig til medicinkontroller, medicinske forsamtaler, journaloptag mm.