Hejmdal - Savannah Ann Lauesen

Savannah Ann Lauesen

Psykkolog

På Hejmdal Privathospital arbejder jeg som børnepsykolog med fokus på udredning og behandling af hovedsagelig ADHD/ADD og autismespektrumforstyrrelser.

Derudover tilbyder jeg også psykoterapeutiske forløb med henblik på behandling af belastningsreaktioner, depression og angst. Til dagligt varetager jeg indledende samtaler og psykopatologiske vurderinger samt psykologiske undersøgelser (test), psykoedukation (undervisning) og psykoterapeutiske forløb.

Jeg har tidligere arbejdet som klinisk psykolog på en privatklinik i København, hvor jeg tilbød samtaleterapi til børn, unge og voksne med henblik på behandling af en række forskellige psykologiske problemstillinger, såsom angst, depression, sorg, spiseforstyrrelse og identitetskriser. Herudover har jeg også været rådgiver på Børne-og Forældretelefonen, hvilket har givet mig en forståelse for, hvordan jeg på bedste vis møder og rådgiver mennesker i udfordrende livsomstændigheder. I mit arbejde er det vigtigt for mig at møde mine patienter og deres pårørende anerkendende og med

en åbenhed og nysgerrighed, hvorfor jeg altid forsøger at tilpasse metoden efter den enkeltes behov og problemstilling. Jeg har altid nydt at være en del af et større

tværfagligt fællesskab, hvor vi sammen forsøger at gøre en positiv forskel for det enkelte barn og dets familie.