Hejmdal - Savannah Ann Lauesen

Savannah Ann Lauesen

Psykolog

På Hejmdal Privathospital arbejder jeg som børnepsykolog med fokus på udredning og behandling af hovedsageligt ADHD/ADD og autismespektrumforstyrrelser.

Til dagligt kan I møde mig til indledende samtaler, psykopatologiske vurderinger, anamneser, psykologiske undersøgelser (test), psykoedukation (undervisning) og psykoterapeutiske forløb.

Jeg har tidligere arbejdet som klinisk psykolog på en privatklinik i København, hvor jeg tilbød samtaleterapi til børn, unge og voksne med henblik på behandling af en række forskellige psykologiske problemstillinger, såsom angst, depression, sorg og spiseforstyrrelse. Herudover har jeg også været rådgiver på Børne-og Forældretelefonen. Ovenstående har givet mig en forståelse for, hvordan jeg på bedste vis møder og rådgiver mennesker i udfordrende livsomstændigheder.

I mit arbejde er det vigtigt for mig at møde mine patienter og deres pårørende med tålmodighed, åbenhed og nysgerrighed, og jeg vil altid gøre mit bedste for, at I føler jer veltilpas og godt taget hånd om.