Hejmdal - Susanne Lindegaard Skjold Jensen

Susanne Lindegaard Skjold Jensen

Koordinerende specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, cand.psych. aut., specialist

Jeg er uddannet cand. pæd. psych. i 2004. Jeg blev autoriseret af Psykolognævnet i 2009, og i 2016 blev jeg specialist i børne- og ungdomspsykiatri, specialpsykolog.

Jeg har været ansat inden for Region Hovedstadens Psykiatri, i børne- og ungdomspsykiatrien, fra 2005 og indtil 2016 hvor jeg kom til Hejmdal Privathospital.

Mine kompetencer og interesser ligger inden for udredning, diagnostik, behandling, vejledning og psykoedukation til børn og familier samt supervision.

Jeg har en bred og mangeårig erfaring og viden inden for udredning af komplekse psykologiske og psykiatriske problemstillinger.

Jeg er optaget af såvel kognitive som psykodynamiske og eksistentielle tilgange i behandlingsarbejdet.

Psykopatologisk udredning af høj faglig kvalitet, foretaget med omhyggelighed og i tæt dialog og kommunikation med det enkelte individ og familien, vægter jeg højt. For mig er det vigtigt, at der er genkendelighed i beskrivelser af barnet eller den unge, og det billede, der formidles til barn og familie ved tilbagemeldingen og i diagnostikken.

Det er væsentligt for min måde at arbejde på, at barnet og den unge sammen med familien føler sig set med de udfordringer og kompetencer, som de indeholder, og at vi i fællesskab kan få skabt det bedste udgangspunkt for den videre behandling, gennem en gennemarbejdet og velkvalificeret undersøgelse og beskrivelse af de enkelte problemområder.

Min test- og udredningserfaring er bred i forhold til såvel småbørn, skolebørn, unge og unge voksne. Jeg har særlig viden og erfaring med forskellige neuropsykologiske lidelser og komorbide tilstande, herunder udredning af de neuropsykologiske domæner, eksekutive funktioner, hukommelse, opmærksomhed, intelligens samt evne for kontakt og samspil.

Jeg har gennem mit mangeårige virke inden for børne- og ungdomspsykiatrien oparbejdet viden og kendskab til varierede og komplekse diagnostiske problemstillinger.

Jeg interesserer mig endvidere for undersøgelse og behandling af psykotiske tilstande, hvor jeg gennem min 5 årige ansættelse på et lukket ungdomspsykiatrisk sengeafsnit med speciale inden for psykotiske og affektive tilstande, har udviklet erfaring og viden med udredningen af disse tilstande.

Jeg har gennem mange år arbejdet med krisesamtaler, rådgivningssamtaler, forældresamtaler, psykoedukation samt familie arbejde. Jeg har mangeårig erfaring med tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde samt med at fremme og sikre den samlede indsats overfor børn og familier, ud fra deres interesser, ressourcer og problemstillinger.

Jeg superviserer psykologer og andre faggrupper. Jeg har erfaring med at arbejde med såvel akutte patienter samt ambulante og indlagte patienter.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening.