Hejmdal - Anne Arani Hove

Tanja Lykke Christensen

Psykolog
  • Uddannelse: Cand. Psych.
  • Faglig baggrund: Neuropsykologi, børnepsykologi
  • Erfaringer: Jeg har primært beskæftiget mig med børne- og ungeområdet efter endt uddannelse i 2020. Før jeg kom til Hejmdal, har jeg været to år på en børneafdeling, og i et vikariat hos PPR.
  • Særligt på Hejmdal: Ved Hejmdal er min primære opgave udredning.
  • Metode: Jeg arbejder ud fra en kognitiv forståelsesramme.