Hejmdal - Tina Nordentoft Nielsen

Tina Nordentoft Nielsen

Psykolog
Uddannet 2013
Autoriseret psykolog

Som psykolog har jeg en bred erfaring inden for psykoterapi med mange forskellige målgrupper, f.eks. mennesker med depression, angst, stress og især PTSD – både individuelt og i grupper. Mit fokus er på klientens ressourcer og at hjælpe klienten til at genfinde og bruge disse bedst muligt. Jeg arbejder også især med kroppens styrker og hvordan man kan bruge kroppen til at regulere sig.

Jeg har en lang og bredt funderet klinisk erfaring i forbindelse med psykiatrisk udredning af affektive lidelser, ADHD og personlighedsforstyrrelser.

Jeg har fungeret som supervisor for kolleger på vej mod autorisation både individuelt og i gruppe.

Jeg er passioneret omkring det terapeutiske arbejde og har uddannet mig inden for flere terapeutiske retninger. 
Metoder: kognitiv adfærdsterapi, narrativ eksponeringsterapi, choktraumeterapi, cognitive processing therapy.