Hejmdal - Tina Winsley Brahe

Tina Winsley Brahe

Psykolog

Jeg er autoriseret psykolog og arbejder med udredning og behandling primært indenfor voksenområdet, men jeg arbejder også med unge under 18 år. Jeg har en særlig interesse og viden om autismespektrumforstyrrelser særligt hos voksne, hvor autismen er blevet overset i skole- og behandlingssystemet.

Dette har typisk for dem medført belastning, forpinthed og udvikling af andre psykiske lidelser. Mit psykologliv har for det meste drejet sig om udredning og diagnosticering i forskellige sammenhænge. Bl.a. har jeg arbejdet i den offentlige psykiatri med udredning af voksne med ADHD og autisme, og jeg har derudover også brugt en del år på at levere brede psykologiske undersøgelser / funktionsevnebeskrivelser til kommuner på borgere, som har været langt fra arbejdsmarkedet.

Meget af min behandlingserfaring har jeg fra arbejdet i psykiatrien bl.a. med PTSD-ramte flygtninge, men hos Hejmdal foretager jeg behandling af flere forskellige psykiske lidelser hos både unge og voksne. Jeg yder også psykoedukation til patienter, som er nydiagnosticerede samt deres pårørende især indenfor autismespektrumforstyrrelser men også andre lidelser så som ADHD og OCD.