Hejmdal - Tine Lind Nielsen

Tine Lind Nielsen

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2013, og er autoriseret gennem Psykolognævnet i 2019. Jeg har i hele mit psykologvirke arbejdet med målgruppen børn og unge, som har været i mistrivsel og haft forskellige problematikker. Jeg er specialiseret i at udrede for og at arbejde terapeutisk med angstlidelser, samt skolevægring og problematisk skolefravær. Jeg har en 2-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi til børn og unge.

Jeg har min daglige gang i klinikken i Aarhus, hvor jeg varetager både udredning, interviews, psykologiske undersøgelser og psykoterapeutisk behandling af børn og unge.