Hejmdal - Trine Dalsgaard

Trine Dalsgaard

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2008 og blev autoriseret af Psykolognævnet i 2010.
Jeg er i gang med specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi med børn og unge. Siden færdiguddannelse har jeg løbende opkvalificeret mine psykologfaglige kompetencer og har bl.a. en supervisoruddannelse.

Mine erhvervserfaringer spænder bredt inden for børne- og ungeområdet, hvor jeg har haft opgaver og ansættelser i PPR, familieafdeling samt på et taleinstitut og hjerneskadecenter.
Jeg har også arbejdet som VISO-specialist med rådgivning ift. hjerneskade og komplekse tale/sproglige udfordringer. Jeg har særlige kompetencer i forhold til børn og unge med komplekse problemstillinger, hvor både psykiatriske, neuropsykologisk og miljømæssige faktorer kan spille ind.

Mine særlige interesseområder er udviklingsforstyrrelser (som fx autismespektrumsforstyrrelser og ADHD), angst (herunder selektiv mutisme), medfødt og erhvervet hjerneskade, hjernerystelse, kognitive vanskeligheder og omsorgssvigt

Fagligt tager jeg afsæt i neuropsykologien i kombination med elementer fra bl.a. narrative og systemiske traditioner samt kognitiv adfærdsterapi.

På Hejmdal kan I møde mig i vores Aalborg-afdeling, hvor jeg arbejder med børn og unge. Jeg er optaget af nærvær og tryghed for barn, ung og familie og vil gøre mit allerbedste for at møde jer i øjenhøjde og med nysgerrighed på, hvad der fylder for lige præcis jer. Jeg har særligt fokus på at omsætte fagsprog til et letforståeligt og meningsfyldt sprog.