Hejmdal - Trine Hesselbjerg Monrad

Trine Hesselbjerg Monrad

Cand. Psych. Aut.

Specialist i Psykoterapi Børn

I behandling af børn og unge finder jeg det vigtigt at have fokus på at arbejde med både selvforståelse/ accept og videre udvikling. Det er særdeles vigtigt for mig at du føler dig set, forstået og accepteret samtidig med at vi arbejder på videre udvikling og forandring af problematiske mønstre/ det der er svært for dig. Jeg finder det særligt vigtigt at tilpasse behandlingen smidigt til det behov du har.

Det er vigtigt for mig at du føler dig velkommen og har en oplevelse af, at få hjælp og støtte I en svær periode i dit liv. Ligeledes er det vigtigt for mig at familien føler sig relevant inddraget og er trygge ved den behandling, jeg tilbyder.

På Hejmdal varetager og planlægger jeg dels børne- og ungdomspsykiatrisk udredning af flere forskellige psykiatriske problemstillinger samt varetager psykoterapi med Børn og Unge i forhold til angst, OCD, depression, belastningsreaktioner og følelsesreguleringsvanskeligheder, herunder selvskadeproblematikker. Desuden arbejder jeg med psykoedukation og selvforståelse i forhold til den diagnose, barnet/ den unge har fået.

Behandlingsmæssigt har jeg mange års erfaring med bl.a. kognitiv adfærdsterapi og anvender også inspiration fra mere metakognitive tilgange samt ACT. I de sidste 5 år har jeg i særdeleshed arbejdet med Dialektisk adfærdsterapi til unge med alvorlige følelsesregulerings-problematikker. Således er min erfaring primært forankret i evidensbaserede metoder.

Jeg har bl.a. knap 10 års erfaring fra BUC Bispebjerg, ambulatorium for unge, hvor jeg har arbejdet med udredning af forskellige psykiske lidelser samt terapi og rådgivning - både individuelt og i gruppe. Her har jeg også senest arbejdet specifikt med børn og unge, som kæmper med selvmordstanker og selvskade og fokus for arbejdet har både været forebyggende og behandlende i Klinik for Selvmordsforebyggelse.

Jeg har en bred behandlingsmæssig og undersøgende erfaring fra mine tidligere stillinger bl.a. i multisystemisk familieterapi og fra et kommunalt familiecenter og fra PPR, hvor arbejdet har taget afsæt i systemiske og narrative tilgange.

Jeg blev uddannet Cand. Psych. fra Århus Universitet i 2008, hvor jeg bl.a. også studerede et semester i Stockholm.