Hejmdal - Yamuna Ratnasingham

Yamuna Ratnasingham

Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Jeg er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2011, og blev speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med en sideløbende grunduddannelse i psykoterapi, i 2019.

De seneste 8 år har jeg arbejdet intensiveret til børneafdelingen og børne- og ungdomspsykiatrien. Hvoraf sidstnævnte er både med klinisk erfaring indenfor daghospital, døgnafdelinger og ambulatorier, i alderen fra spæd-/småbørn til de unge, med en bred erfaring med forskellige psykiatriske diagnoser og problemstillinger.

På Hejmdal Privathospital tilbyder jeg udredning, diagnosticering og behandling af børn og unge.

For mig betyder en diagnose, at der bag lægger stor omhu og et tæt samarbejde med familien og barnet/den unge, og gives, hvor det er relevant og hvor det kan bidrage til støtte og udvikling, ud fra de behov, der er nødvendigt.

Behandlingsdelen råder over vejledning og rådgivning, både indenfor psykoedukation, psykoterapeutisk og ved medicinsk behandling.

Jeg vægter høj faglighed, det tværfaglige samarbejde, samarbejde med hele familien, uddannelse og udvikling højt.

I mit arbejde er min vigtigste opgave at lytte, udvise empati og nysgerrighed og tage udgangspunkt i den enkelte families aktuelle situation. Derfor gør jeg også meget ud af at kunne tale det samme sprog og til hinanden i samme øjenhøjde.

Vidensdeling og undervisning er to vigtige områder, som jeg hele tiden forsøger at afdække, herunder løbende fagligt orienteret i nyeste forskning, og har efterhånden stor erfaring heri. Både skriftligt og mundtligt i form af undervisning – fra medarbejdere til familier, foredrag, oplæg, deltagelse i podcast og ved brug af sociale medier.