Hejmdal - Zenja Arifovic

Zenja Arifovic

Autoriseret psykolog, cand.psych.

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 2014 og autoriseret af psykolognævnet i 2016. Jeg er oprindeligt uddannet pædagog i 2003.

Efter afslutningen af psykologuddannelsen var jeg ansat ved Behandlingsskolerne, et dagbehandlings- og skoletilbud for børn og unge med blandingsdiagnoser, heriblandt autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhed og koncentrationsvanskeligheder, angst og skolevægring.

På Hejmdal, hvor jeg er startet i 2018, tilbyder jeg psykologiske undersøgelser, samtaleforløb, psykoedukation og vejledning af børn, unge og familier.

I mit virke som psykolog trækker jeg fra en flere teoretiske retninger og tilgange, dog overvejende fra en udviklingspsykologisk og kognitiv- adfærdsterapeutisk ramme og evidensbaserede terapiformer.

Jeg sætter pris på høj faglighed og kontinuerlig udvikling af min profession. Derfor modtager jeg løbende supervision og holder mig fagligt orienteret.