Hejmdal - Zitta Dahl Holm

Zitta Dahl Holm

Sygeplejerske

Jeg er uddannet sygeplejerske fra sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg i 2010. Jeg har desuden efteruddannelsen ”Mentaliseringsbaseret uddannelse for ambulante sygeplejersker”.

Jeg har siden jeg blev færdiguddannet sygeplejerske været ansat i Psykiatrien i Region Nordjylland. Jeg har herigennem 11 års erfaring fra voksenområdet, hvor jeg både har arbejdet på sengeafsnit og i ambulatorium, primært med voksne og unge over 18 år med psykoselidelser.

Min seneste ansættelse inden jeg blev ansat hos Hejmdal i foråret 2022 var i Børne- og Ungdomspsykiatrien, hvor jeg primært arbejdede med unge i alderen 12-18 år med en psykoselidelse.

I min tid i Regionspsykiatrien har jeg arbejdet med fokus på psykoeducation, medicinsk behandling, motiverende samtaler i forbindelse med misbrug og/eller andre livsstilsmæssige udfordringer, samt samarbejde med det eksterne professionelle netværk med fokus på at stabilisere sociale forhold omkring patienten/borgeren. Der har desuden gennemgående været et stort fokus på samarbejdet med de pårørende.

Særlige funktioner jeg har haft er bl.a. underviser i Psykoedukation om psykoselidelser i gruppe for unge og deres pårørende, samt i Metakognitiv gruppebehandling.

I mit arbejde som sygeplejerske vægter jeg især relationen til patient/borger og de pårørende højt, da en tryg relation er grundlaget for et godt samarbejdet i forløbet. Jeg værdsætter det mono- og tværfaglige samarbejde med mine kollegaer, hvor igennem jeg med mit arbejde kan bidrage til udredning og behandling af høj faglig kvalitet.